previous arrow
next arrow
Slider

“ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЇ – ДО ЕФЕКТИВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА”

Проект:

Назва програмної області:

Мета проекту:

Дія:

Реалізація проекту:

Бюджет проекту:

Бенефіціар проекту:

“Інформаційне забезпечення та імплементація інноваційних підходів в транскордонному співробітництві Словаччини і України”

транскордонне співробітництво

зниження існуючих бар’єрів для транскордонної співпраці

Поліпшення транскордонного потоку інформації

липень 2016 – квітень 2017

222 233 Євро

Центр соціально-психологічних наук, Інститут соціальних наук в Кошице

Рівень розвитку та ефективність словацько-українського транскордонного співробітництва в чималій мірі залежить від загального геополітичного контексту транскордонного регіону Карпат, зокрема, взаємних відносин, крім Словаччини та України, таких держав як Польща, Угорщина, Румунія. Відображенням цієї залежності було створення у 1993 році у відповідністю із Декларацією міністрів закордонних справ, Асоціаціації транскордонного співробітництва сусідніх регіонів цих країн “Карпатський Єврорегіон”. Певний час діяльність цього утворення була вельми успішною, зокрема, у справі налагодження багатосторонніх контактів та створення атмосфери довіри. Проте, починаючи із 2000-их років, ефективність роботи Карпатського Єврорегіону поступово знижувалася, досягнувши сьогодні фактично кризового стану. Відбувалося це в значній мірі і чере те, що в роботі Асоціації не використовувалися інноваційні підходи в управлінні, зокрема, такі потужні інструменти, як макрополітичні координація, стимулювання та підтримка транскордонного співробітництва.

Важливість таких інструментів підтверджується вельми успішною двадцятирічною практикою північно-європейських інституцій: Баренцової Євро-Арктичної Ради (органу міністрів закордонних справ Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії для координації і стимулювання транскордонного співробітництва) та Регіональної Ради ( координаційного органу керівників прикордонних регіонів цих країн). Важливість використання позитивного північно-європейського досвіду для активізації транскордонного співробітництва в транскордонному регіоні Карпат відзначалася за останні роки в Деклараціях Європейських Форумів із транскордонного співробітництва (Кишинів-Молдова, 2012 та Йонесуу-Фінляндія, 2013). Зокрема, в Декларації цьогорічного Форуму рекомендовано для вивчення та імплементації північно-європейського досвіду використати можливості Програми словацько-українського співробітництва (SK08 Транскордонне співробітництво) Норвезького фінансового механізму 2009 –2014. Важливість вивчення і імплементації північно-європейського досвіду підтверджена також представниками державних і регіональних органів влади, зокрема, уряду Словаччини, Міністерства закордонних справ України, Закарпатської обласної державної адміністрації.

 

Метою проекту є отримання та аналіз достовірної, високоякісної та повної інформації про форми, методи та результати діяльності Баренцової Євро-Арктичної Ради та Регіональної Ради та розробка для суб,єктів управління Словаччини та України практичних рекомендацій щодо її імплементації (аплікації) для підвищення ефективності транскордонного співробітництва прикордонних регіонів цих країн, зокрема, й транскордонного регіону Карпат, загалом.

 

Результати проекту:

  1.   Дослідження політичних, правових, економічних, фінансових, організаційних засад діяльності північно-європейських міждержавних інституцій – Баренцової Євро-Арктичної Ради та Регіональної Ради.
  2.  Вивчення практики діяльності суб,єктів норвезько-російського та словацько-українського транскордонного співробітництва.
  3.  Підготовка практичних рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства Словаччини і України з ефективної імплементації/аплікації досвіду діяльності Баренцової Євро-Арктичної Ради та Регіональної Ради для інтенсифікації транскордонного співробітництва прикордонних регіонів цих країн, зокрема, й транскордонного регіону Карпат, загалом.

Цільові групи проекту :

результати проекту будуть використані центральними (зокрема, Міністерствами закордонних справ) та регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування прикордонних регіонів Словаччини та України. Іншими користувачами результатів проекту є підприємці, інститути громадянського суспільства, навчальні заклади (зокрема, університети), працівники засобів масової інформації, які мають відносини із своїми партнерами в прикордонних регіонах. Агенства регіонального розвитку, які займаються транскордонним співробітництвом у галузях туризму, охорони навколишнього середовища, економічного і соціального розвитку, дослідницькі установи теж будуть активними користувачами результатів проекту.

В реалізації проекту партнерам допомагатиме Празький Інститут стабільності та розвитку (ІСР). Цей Інститут має великий досвід у вивченні транскордонних процесів на Скандинавському півострові. Так, ІСР був координатором проекту, який у 2012 році під егідою Міністерств закордонних справ Фінляндії та Норвегії виконувався Міжнародною групою експертів. За результатами проекту було опубліковано дослідження.

Основні результати спільної роботи апліканта та партнерів будуть представлені в наступному:

  1.  Створені дві постійно діючі словацько-норвезько-українські робочі групи: перша – із вивчення інформації щодо організаційних засад та практики діяльності Баренцової Євро-Арктичної Ради та Регіональної Ради; друга – із вивчення та порівняльного аналізу практики роботи суб,єктів норвезько-російського та словацько-українського транскордонного співробітництва.
  2. Проведення Міжнародної науково-практичної конференції. (в Словаччині)
  3. Видання збірника матеріалів конференції.
  4.  Підготовка та публікація інформаційно-аналітичного матеріалу «Досвід діяльності Баренцева Євро-Арктичного Ради і Регіональної Ради і їх значення для впровадження інноваційних підходів в управлінні прикордонного співробітництва в Карпатському регіоні” (англійською, словацькою, російською).
  5. Підготовка та публікація “Практичні рекомендації із імплементації/аплікації скандинавського досвіду в транскордонному співробітництві сусідніх регіонів Словаччини і України та в регіоні Карпат” (на англійській, словацькій, українській мовах).
  6. Концепція розробки та створення веб-сайт проекту, на якому будуть представлені зміст та цілі реалізованого проекту, а також висвітлюватиметься хід реалізації проектних завдань і результати роботи партнерів.