Про нас

Ім’я та призвіще: Д-р. Маріан Ґайдош, канд. наук
Установа:
Центр соціальних та психологічних наук САН  – Інститут соціальних наук, вул. Карпатська 5, 040 01 Кошіце
E-mail: 
gajdosm@saske.sk
телефон:
+421 902 330331
Спрямування дослідження: 
У дослідженні займається чеською та словацькою історією в 20. столітті, історією національних менших, історією русинів та українців в Словаччині та в Центральній Європі та розвитком міжкордонних відносин після 1945 року.

Читати далі

Ім’я та призвіще: Д-р. Станіслав КОНЄЧНІ, канд. наук
Установа:
Центр соціальних та психологічних наук САН  – Інститут соціальних наук, вул. Карпатська 5, 040 01 Кошіце
E-mail: 
konecny@saske.sk
телефон: 
+421-908975390
Спрямування дослідження: 
Розвиток національних меншин, міжетнічних відносин та національної політики в Словаччині та Центральній Європі з акцентом на історію русинів та українців в цій сфері. Історичний розвиток міжкордонних відносин та співпраці між Східною Словаччиною та Закарпатською областю України

Читат далі

Ім’я та призвіще: Златіца Сапошова, канд. наук
Установа: 
Центр соціальних та психологічних наук САН
E-mail: 
saposova@saske.sk
телефон: 
00421905864175
Спрямування дослідження: 
проблематика національних меншин, які проживають на території Словаччини у 20. столітті
державна політика угорських влад та політичних еліт у 20. тa 21. столітті

Читати далі

Ім’я та призвіще: Мгр. Александр Мушинка, канд. наук
Установа: 
Центр соціальних та психологічних наук САН – Інститут соціальних наук САН Департамент ромських студій, Пряшівський університет в Пряшеві
E-mail: 
alexander.musinka@gmail.com
телефон:
+421 905436538
Спрямування дослідження: 
Мгр. Александр Мушинка, канд. наук (1969) – культурний антрополог. Вивчав етнологію та історію у Філософському факультеті Карлового університету в Празі, де також захистив докторську роботу. Довгостроково займається проблематикою ромів та русинів-українців передусім в Словаччині з історичної та культурно-антропологічної точки зору. Працював у якості радника Міністра праці, соціальних питань та сім’ї проф. Івети Радічової, уповноваженого уряду СР з питань ромської спільноти та державного секретаря МПСПС Луції Ніколсон. Він є (спів)автором декількох видань, збірників та наукових праць (/Ромська маргінальність, Старий цегельний завод, Наркотики в ромських спільнотах Пряшівського краю,/ /Національна меншина на порозі вимирання ?/тощо).
Він активний у неурядовому секторі, приймав участь у дослідницьких, неурядових проектах та проектах з розвитку (канадсько-словацьких Проект з розвитку Svinia, Атлас ромських спільнот в Словаччині, вивчення ситуації з наркотиками в ромських спільнотах в Пряшівському краї тощо).

Читати далі

Ім’я та призвіще: Інж. Івана Студена, канд. наук
Установа: 
ЦСПН САС
E-mail: 
ivana.studena@savba.sk
Спрямування дослідження: 
Співпрацівниця САН у дослідженні, спрямування на інтердисциплінарне дослідження в області розвитку людського капіталу та людських ресурсів, аналізи процесів навчання на індивідуальному та організаційному рівні, аналізи ринку праці з орієнтацією на процеси на рівні фірм, стратегічні аналізи та пропозиції щодо створення ефективних економічних політик для сталого економічного та соціального розвитку на національному та місцевому рівні.

Читати далі

Ім’я та призвіще: Мгр. Ріхард Філчак, магістр наук, канд. наук
Установа: 
ПУ ЦСПН САС
E-mail:
progrfil@savba.sk
Спрямування дослідження:
Незалежний працівник у межах дослідження САН, спрямування та теорії з розвитку тa інтердисциплінарне дослідження, спрямоване на аналіз та стратегії розвитку в процесі трансформації з перспективи тривало стійкого розвитку, побудови соціальної та економічної згуртованості, зайнятості та ставлення до економічних, екологічних джерел та аналізу екологічних тенденцій в контексті соціального та економічного розвитку.

Читати далі

Ім’я та призвіще:  інж. Едуард Нєжінські, канд. наук
Установа: 
ПУ ЦСПН САН
E-mail: 
eduard.nezinsky@savba.sk
телефон:  
02 52 49 52 78
Спрямування дослідження:
З 2013 року він працює у Прогностичній установі ЦСПН у якості співпрацівника у дослідженні з орієнтацією на прогнозування короткострокових часових ліній, а також приймає участь у створенні Бюлетеню Прогностичної установи.  Дослідницька діяльність орієнтується передусім на аналіз часових ліній та застосування технік оптимізації в оцінці еко-ефективності та добробуту.

Читати далі

Meno a priezvisko: Ing. Anna Kalistová
Inštitúcia:
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav v Košiciach
Email:
kalist@saske.sk
Telefon:
055/6255863
Výskumné zameranie:
odborná pracovníčka, …

Читати далі

Ім’я та призвіще: Сергій Устич
Установа: 
Інститут транскордонного співробітництва
Email: 
ustich_si@ukr.net
телефон: + 
380501066159
Спрямування дослідження:
транскордонне співробітництво

Читати далі

Ім’я та призвіще: Олеся Бенчак
Установа:
Інститут транскордонного співробітництва
E-mail: 
benchak2504@gmail.com
телефон:
+ 380951591668
Спрямування дослідження: 
транскордонне співробітництво

Читати далі

Name and surname: Lars Georg Fordal
Institution:
Norwegian Barents Secretariat, Kirkenes
Email:
lars@barents.no
Phone:
+47 918 10 796
Research area :
Head of the Norwegian Barents Secretariat
Positon in the project:
expert

Читати далі

Name and surname: Rune Gjertin Rafaelsen
Institution:
Mayor Kirkenes, Sor-Varanger Kommune
Email:
Phone:
Research area:
Mayor
Positon in the project:
expert

Читати далі