Prezentácia projektu na XII medzinárodnom sympóziu „Ukrajinsko-rumunské vzťahy: história a súčasnosť“ v meste Tasnad (Rumunsko).

Prezentácia projektu na XII medzinárodnom sympóziu „Ukrajinsko-rumunské vzťahy: história a súčasnosť“ v meste Tasnad (Rumunsko).

26.-28. 10. 2017 projektová manažérka Olesia Benchak odprezentovala v meste Tasnad (Rumunsko) projekt „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou (CBC01030)“. Prezentácia sa uskutočnila v rámci na XII medzinárodného sympózia „Ukrajinsko-rumunské vzťahy: história a súčasnosť“.