Účasť projektového garanta na tlačovej besede

Účasť projektového garanta na tlačovej besede

21. decembra 2016 Informačné centrum Európskej únie Užhorodskej národnej univerzity, Centrum pre medzinárodnú bezpečnosť a euroatlantickú integráciu UžNU a Celoukrajinská občianska liga Ukrajina-NATO, v predvečer Dňa ukrajinskej diplomacie, zhodnotili zahraničnopolitickú činnosť Ukrajiny v roku 2016 a usporiadali Informačný deň NATO na Užhorodskej univerzite.

Na podujatie boli pozvaní novinári z regionálnych médií Zakarpatska.

Podujatie moderoval podpredseda Koordinačnej rady Celoukrajinskej občianskej ligy Ukrajina-NATO prof. Igor Todorov, DrSc.

Na tlačovej besede vystúpil riaditeľ Inštitútu cezhraničnej spolupráce, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, prof. Serhij Ustyč. Ako príklad inštitucionálnej podpory snáh Ukrajiny o euroatlantickú integráciu okrem iného podal charakteristiku Programu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. Zároveň S. Ustyč predstavil  realizáciu projektu Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou.